Helyi hírek

2016. október 18. 13:21

A MÁV-START Zrt. tájlkoztatása

2016. október 18. 10:10

Rendelet-tervezetek véleményezése

2016. október 13. 11:40

2016. október 6-án megtartottuk Péterfy Gergely József Attila-díjas író, meghívott vendégünkkel nagysikerű író-olvasó találkozónkat.

2016. október 11. 17:13
2016. október 10. 11:16

A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) rendelkezései értelmében a jogi képviselővel eljáró fél, a belföldi gazdálkodó szervezet, valamint a közigazgatási szerv 2016. július 1-től köteles elektronikus úton kapcsolatot tartani a polgári perben a bírósággal. E jogalanyok a keresetlevelet elektronikus úton, űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁNYK) igénybevételével kötelesek benyújtani.

Oldalak