Magvető Irodalmi Klub

Nyomtatóbarát változatLevélben küldés

Rövid története:

Az 1960-as évek végén alakult meg Pásztor Éva könyvtárvezető kezdeményezésére a Könyvbarát Klub 10-15 fővel, olyan fiatalok részvételével, akik igényelték a művelődést, a kultúrát, hiszen nemigen volt más szórakozási lehetőség a községben.

Az 1970-es években elindult klubmozgalom hatására és a Nagykátai Járási Könyvtár közreműködésével a Magvető Könyvkiadó vállalta a klub patronálását. A kiadó egyetértésével 1970-ben felvettük a Magvető nevet és hivatalosan is megalakult Szentmártonkátán, az akkor még Magvető Ifjusági Irodalmi Klub.

Vezetője Kissné Pásztor Éva könyvtárvezető lett, aki immár 45 éve vezeti és fogja össze társaságunkat és nagyrészben az Ő érdeme is, hogy a mai napig élünk, létezünk. Nem szabad megfeledkeznünk a kezdeti patronálóinkról a „keresztszülőkről” Fábián Zoltánnéról, a kiadó munkatársáról és férjéről, Fábián Zoltán íróról, az Írószövetség titkáráról, akik segítségével évente fiatal írókkal több író-olvasó találkozót rendezhettünk.

Segítségükkel és a kiadó támogatásával olyan elsőkötetes fiatal írók, költők mutatkozhattak be itt, mint Bereményi Géza, kinek emlékezetében mai napig él még ez az élmény. A közösség folyamatosan működő, önművelődő közösséggé vált. Az irodalmon kívül zenével, sporttal, tudományos témával is foglalkoztunk.

Meghívtuk Viktor Máté zeneszerzőt, Kántor István szövegírót, Dinnyés József „daltulajdonost”, Márton András színművészt, és vendégeink voltak a Gemini együttes tagjai is. Az éjszakai órákba nyúló beszélgetések sok élménnyel gazdagítottak bennünket.

A fiatal írók közül Nyilassy Balázs, Benke László, Szervác József is járt nálunk. Az „öregebbek” közül pedig Mándy Iván, Varga Domonkos, Rákosi Sándor és felesége Szentpál Mónika volt a vendégünk. Természetesen „keresztszüleink” Fábián Zoltán író és felesége Marika is több alkalommal járt nálunk és sokat segítettek a klubélet színesebbé tételében.

Később  rendszeres kapcsolatot létesítettünk Kanizsa József íróval, költővel valamint Szénási Sándor István íróval, akikkel azóta is rendszeresek találkozóink.

Kiemelkedő események között tartjuk számon azokat az összejöveteleket is, ahol vendégünk volt Hofer Miklós Ybl díjas építész és testvére Hofer Tamás a Néprajzi Múzeum igazgatója, valamint M. Kecskés András pantomimművész községünk szülötte, régi barátunk.

Alapító tagjai vagyunk a Kárpát-medencei Irodalmi Társaságok Szövetségének, ahol rendszeresen részt veszünk az éves vándorgyűléseken. Ilyenkor nyílik alkalom újabb költők, írók, neves személyek megismerésére, akiket később vendégül láthatunk otthonunkban, a könyvtárban.

Munkánk elismeréseként 2011-ben megkaptuk a Kárpát-medencei Irodalmi Társaság Szövetségének nagydíját.

Időközben a 90-es évekre a klubmozgalom elsorvadt, a klubok megszűntek, már csak mi létezünk az országban, mint Klub, immár 45 éve.

Többször felvetődött a kérdés, vajon mi lehet a titka, hogy a Magvető Klub 2015 évben megalakulásának immár 45. évfordulóját ünnepelheti.

Erre a kérdésre leginkább Kele Sándorné klubtag tapintott rá:

A titok kulcsa egyrészt a klubvezető személye, Kissné Pásztor Éva, másrészt tevékenysége. Olyan klubvezetőre volt szükség a múltban is, de a jelenbe még inkább, akit a jövőbe vetett hit, a kultúra, a művelődés, a jó ügy iránti elkötelezettség, töretlen tenni akarás jellemez. Ezen túlmenően legyen jó szervező, empatikus és legfőként emberséges. Éva ilyen. És milyen volt tevékenysége? Erre a híres Kazinczy sorral tudok válaszolni: „Jót és jól! Ebben áll a nagy titok.”

Reméljük, még sokáig fogja folytatni ezt a szolgálatot.

A közös érdeklődés és barátság is összeköti a klub tagjait, és emellett jellemző még a könyvek szeretete, az olvasás.

Könyvekről szólni egy kicsit mindig annyi, mint magunkról beszélni” (Babits)

2015.november 7-én ünnepeltük megalakulásunk 45.évfordulóját. Az, hogy ez a társaság mennyire jó és összetartó volt, és most is az, mutatja a példa, hogy olyan klubtagok is eljöttek a 45 éves ünnepségre, akik messze szakadtak tőlünk. Így például jöttek Gyömrőről, Jászberényből, Nagykátáról, de még Hódmezővásárhelyről is, hogy találkozhassanak a régi társakkal, barátokkal.

Reméljük, hogy a klub még sok évig fog működni és bízunk abban is, hogy ebben senki és semmi sem fog megakadályozni bennünket.

Kiss István, a Magvető Klub tagja